Важни въпроси и отговори към ProstSchG.

Тук ще намериш отговори на най-важните въпроси свързани със Закона за защита на секс работниците (ProstSchG). Моля имай предвид това, че ние нямаме право да предлагаме законово и правово консултиране и нашите отговори не дават гаранция за сигурност. С всички усилия се стараем да предаваме възможно най-изчерпателно събраната от нас информация и да бъдем полезни.

Регистрация (Anmeldung) Какво означава и как функционира регистрацията на секс работниците, какво ни очаква всички нас?

  1.  Здравно консултиране
  2. Регистрация/записване в съответната служба за регистрация
   Трябва да занесеш:
   – Удостоверение за проведено здравно консултиране
   – Лична карта или паспорт
   – Разрешително за работа (в случай, че се изисква)
   – 2 паспортни снимки
   – Адресна регистрация на твоето постоянно жилище или на адреса ти за кореспонденция/доставки
  3. Информационен и консултативен разговор в службата за регистрация. Целта е да ни информират за нашите права и задължения и евентуално да се разкрият жертви на трафика с хора.
  4. Получаване на свидетелството за регистрация („Паспорт за секс работа“ или Hurenpass).Издаването може да отнеме до 5 дни.
  5. Проверка на „паспорта за секс работа“ на работното ти място. Нямаш право да работиш там без валидно свидетелство за регистрация. Задължителните проверки важат и за агенциите за ескорт.

Къде трябва да се регистрирам?

Не навсякъде е решено коя служба ще е отговорна за регистрацията на съответното място. Най-често това ще бъдат службите на реда (Polizei, Ordnungsamt), по-рядко специално създадени нови служби. Ти можеш да се регистрираш и в други градове, а не само там където  живееш. Запомни обаче, че тази служба в която се регистрираш остава отговорна за теб. Тук ще намериш актуалните адреси.

Какво ми трябва, за да се регистрирам?

 1. Удостоверение от проведено здравно консултиране
 2. Лична карта или паспорт
 3. Разрешително за работа (в случай, че се изисква)
 4. 2 паспортни снимки
 5. Адресна регистрация на твоето постоянно жилище или на адреса ти за кореспонденция/доставки

Трябва ли да посоча личния си адрес?

Можеш да дадеш вместо личния си адрес един адрес за кореспонденция/доставки, ако си сигурен/а, че на него можеш да  бъдеш намерен/а или да получаваш поща. Не е нужно да имаш адресна регистрация на този адрес за кореспонденция. В случай, че при регистрацията носиш само паспорта си, теоретично никой от службата не би разбрал къде е твоят личен адрес. Това не го знаем съвсем точно обаче.

Възможно ли е да ми откажат да ме регистрират?

Да, това е възможно. В такъв случай службата трябва да те информира писмено като обясни поради какви причини отказва да те регистрира. Непременно настоявай да получиш писмена обосновка на отказа. С него можеш да се обърнеш към независима консултативна организация, където да те посъветват. Тук ще намериш някои организации в твоя близост.

Какво ще стане, ако не се регистрирам?

От юридическа гледна точка това е нарушение на обществения ред. Ако те „хванат” че работиш без свидетелство за регистрация контролиращите лица/служби могат по своя преценка да ти издадат предупреждение (с или без глоба) или парична санкция в размер до 1000€ (с изпращане на известие за глобата на твоя личен адрес или на адреса ти за кореспонденция). С това ще те призоват да „наваксаш”  с регистрацията в рамките на определен от тях срок.   При многократно нарушение, напр. повторно хващене, че работят без регистрация мигранти секс работници  могат да бъдат върнати в тяхната страна по силата на закона за право на престой в Германия.

Как да се регистрирам, ако работя на различни места/градове едновременно?

При регистрацията трябва да посочиш града, в който основно работиш/ще работиш. При това можеш да избереш дали да посочиш единични градове или цели федерални провинции/Bundesländer. Ако посочиш отделни градове, твоите данни ще бъдат записани и изпратени само до тези градове. При федералните провинции това не е така.

Не е проблем, ако ти се случи един-два пъти да работиш извън посочените от теб градове. Ако обаче редовно работиш на места, на които не си регистриран/а трябва да си промениш  свидетелството за регистрация.

Мога ли да работя в публичен дом (бордел) без да се регистрирам?

Това няма да е възможно. Собствениците на бордела са длъжни да контролират твоето свидетелство за регистрация. Ако не го правят, това не само е нарушение на обществения ред, но може да доведе и до отнемането на тяхното разрешително за бордел и той да бъде затворен.

Борделите, които имат разрешителни не биха поели такъв риск да те назначат без регистрация.

Аз работя в секс услугите само между другото и то от време на време.Трябва ли въпреки това да се регистрирам?

Да, независимо от това колко често работиш трябва да се регистрираш. Ако искаш сега да започнеш и за в бъдеще да работиш секс работа трябва да се регистрираш преди началото и при регистрацията да покажеш удостоверението за проведено здравно консултиране. По този начин едно т.нар. „пробване на работата”, за да разбереш дали ти пасва или не става практически невъзможно.

Трябва ли да се регистрирам във всеки нов град или нова федерална провинция?

Регистрацията става в службата, отговорна за града/района, в който основно работиш. Там трябва да отбележиш и в кои други градове, общини и федерални провинции възнамеряваш също да работиш. Свидетелството за регистрация е валидно без ограничение на различни места при положение, че федералните провинции се споразумеят за единни правила. В момента изглежда, че отделните провинции ще се разберат за единно регистриране, така че  да не трябва да се регистрираме наново във всеки нов град, в който искаме да работим.

Какво ще стане, ако се регистрирам много по-късно?

Всички активни секс работници трябва да са се регистрирали до 31.12.2017.  Ако те „хванат”, че работиш без свидетелство за регистрация контролиращите лица/служби могат по своя преценка да ти издадат предупреждение (с или без глоба) или парична санкция в размер до 1000€ (с изпращане на известие за глобата на твоя личен адрес или на адреса ти за кореспонденция). С това ще те призоват да „наваксаш”  с регистрацията в рамките на определен от тях срок.

Възможно ли е семейството или приятелите ми в моята родина да разбират за моята регистрация?

Няма такава вероятност – закона не предвижда обмен на данни със служби в други страни.

Кога и колко често трябва да си подновявам свидетелството за регистрация?

Ако си под 21 години:
Трябва всяка година да си подновяваш свидетелството, като се явиш лично в службата за регистрация, участваш в консултативен разговор  и представиш удостоверение, че всеки шест месеца си получил/а и здравно консултиране.

Ако си на 21 и повече години:
Всички, които през 2017 г. се регистрират за първи път трябва да подновят свидетелството си след три години, а след това – на всеки две години. За целта трябва да се явиш лично в службата за регистрация, участваш в консултативен разговор  и представиш удостоверение, че всяка година си получил/а и здравно консултиране

Аз нямам здравна осигуровка. Мога ли въпреки това да се регистрирам?

В Германия здравното осигуряване е задължително. Всички лица, които живеят в страната трябва да се осигурят. За това ще те информират и при консултативния разговор преди регистрацията. Закона за секс работниците –ProstSchG – не предвижда контрол на здравните осигуровни. Поради това не може да се каже ясно, какво може да се случи, ако нямаш здравна осигуровка.

Здравното консултиране включва ли и задължителен медицински преглед?

Не. То включва само консултативен разговор на здравна тема без лекарски преглед.

Мога ли да проведа здравното консултиране при доверен лекар по мой избор?

Не. Удостоверението, че си провел/а здравно консултиране може да се издаде само от офицално оторизираните за целта служби (най-вероятно здравните служби – Gesundheitsämter).

Какво се случва при здравното консултиране?

Според закона консултативния разговор трябва да покрие следните теми: сексуално предавани инфекции, предпазване от нежелана бременност, планиране на раждаемостта, бременност, злоупотреба с алкохол и наркотици. Освен това консултирането трябва да ти предостави възможност да споделиш евентуални проблеми, свързани с принуда и насилие.

За какво ми трябва удостоверението от здравното консултиране?

Консултирането по здравни теми може да бъде много полезно – особено когато се предлага доброволно. Здравното консултиране се определя обаче като задължително от закона и удостоверението, че си го провел/а ти е нужно, за да можеш да се регистрираш. След това, трябва винаги да носиш с теб това удостоверение заедно със свидетелството ти за регистрация („паспорт за секс работа“/ Hurenpass) по време на работа. При проверка се изискват и двете, като контролиращите служби следят дали те са валидни.

На кого трябва да покажа удостоверението от здравното консултиране?

Служителите в службата за регистрация контролират дали имаш удостоверението, без него няма да получиш свидетелство за регистрация. Преди да започнеш работа в един публичен дом/бордел собствениците трябва да проверят дали притежаваш валидни свидетелство за регистрация и удостоверение от здравно консултиране. Иначе няма да могат да те назначат на работа. Освен това полицията и службите, които контролират борделите могат да проверят твоите свидетелства. За разлика от тях клиентите нямат никакво право да контролират твоите свидетелства! Дръж ги при теб, най-добре в чантата ти, но не ги показвай на клиенти.

Какво ще се стане, ако не нося със себе си паспорта за секс работа?

От юридическа гледна точка това е нарушение на обществения ред. Ако те „хванат” че работиш без свидетелство за регистрация контролиращите лица/служби могат по своя преценка да ти издадат предупреждение (с или без глоба) или парична санкция в размер до 1000€ (с изпращане на известие за глобата на твоя личен адрес или на адреса ти за кореспонденция). С това ще те призоват да „наваксаш” с регистрацията в рамките на определен от тях срок. При многократно нарушение, напр. повторно хващене, че работят без регистрация мигранти секс работници могат да бъдат върнати в тяхната страна по силата на закона за право на престой в Германия.

Може ли от паспорта да се разпознае, че работя в секс работата?

Тук можеш да видиш как изглежда актуалния модел на свидетелството за регистрация. На външната страна ще бъде написано: ‚Свидетелство за регистрация – Собственика/Собственицата на този документ е регистрирал/а дейност според ProstSchG‘, на вътрешната са твоята снимка и данни.

Кои данни ще са записани в свидетелството (паспорта за секс работа)?

Свидетелството за регистрация ще съдържа твоя паспортна снимка, както и:

 • Лично и фамилно име, също и артистичен псевдоним,
 • Дата и място на раждане,
 • Гражданство,
 • Федерални провинции, общини или градове, в които работиш/искаш да работиш,
 • Срок на валидност и
 • Името на службата, която издава свидетелството.

На кого трябва да показвам паспорта за секс работа?

Преди да започнеш работа в един публичен дом/бордел собствениците трябва да контролират имаш ли валидно свидетелство за регистрация. Освен това трябва да то показваш на полицията и на службите, които контролират борделите.

Трябва ли да показвам паспорта за секс работа на моите клиенти?

НЕ! Клиентите нямат нито правото нито задължението да контролират твоето свидетелство за регистрация, нито да го виждат. Тъй като то съдържа твои лични данни настоятелно те съветваме в никакъв случай да не го показваш на клиентите!

Кои служби и институции ще бъдат уведомени за моята регистрация?

Това, което знаем за сега е:

Службата, която ще провежда здравното консултиране.

Mного вероятно е в повечето федерални провинции това да бъде здравната служба/Gesundheitsamt.  Много здравни служби не са съгласни с това, защото те виждат своите задачи не в това да контролират, а да предоставят анонимно консултиране и медицински прегледи и да помагат.

Службата, в която се регистрираш, както и съответните служби на другите места, за които си подал/а информация, че работиш или възнамеряваш да работиш. NRW е единствената федерална провинция, определила до сега къде да става регистрацията – в службата за обществения ред/Ordnungsamt. В останалите федерални провинции това още не е ясно.

Данъчната служба ще бъде уведомена от службата за регистрация и ти автоматично ще получиш данъчен номер, ако нямаш такъв до този момент.

Индустриалната и търговска камара ще получи автоматично известие от данъчната служба за работата ти като свободен професионалист. Така ставаш по задължение член на индустриалната и търговската камара/IHK

Ще бъдат ли изпратени моите данни на данъчната служба?

Да, при регистрацията се изпраща автоматично известие до данъчната служба в твоя район.

Мога ли да разчитам на защитата на личните данни?

За данните, които службите събират и съхраняват за теб важат същите правила за закрила, валидни за всички данни събирани от държавните служби. Това означава, че те се съхраняват в сигурност. Въпреки това обаче никоя институция не може да гарантира сигурността на данните. За това принципно е доста съмнително тези данни изобщо да се събират.

От кога е валиден закона?

За всички, които са вече активни в секс работата закона е валиден от 31.12.2017. За всички останали –  веднага от настоящия момент.

Кои лица се считат за секс работници?

Тук цитираме текст от закона, защого наистина е важно да се разбере добре
§2 – Определение на понятието

Проституиращи/секс работници са лица, които предоставят секс услуги. Секс услугата е сексуално действие предоставено на друго физически присъстващо лице срещу възнаграждение. Към това се причислява и разрешаването на едно сексуално действие с или от собствената личност срещу възнаграждение. Това важи дори и когато лицето предоставя секс услуги само от време на време или като хоби. Представления с чисто перформативен характер, при които никое от присъстващите лица не е включено сексуално активно не се считат за секс услуги.

Заслужава си да прочетеш Link → „Важи ли закона за защита на секс работниците –  ProstSchG –  за предлагането на тантра-масаж срещу възнаграждение и поддържането на студиа за тантра-масаж?“ Експертна оценка на юристката проф. д-р Мария Верзик.

Какво ще се промени за мен, ако давам под наем жилището, в което работя?

Автоматично ставаш собственик/ца на бизнес със секс услуги и ти трябва разрешително от съответните служби (това в повечето федерални провинции е занаятчийската камара/Gewerbeamt). За целта ще се изисква от теб да приложиш предприемачески план и изпълниш поредица от изисквания.

Вярно ли е, че нямам повече право да пренощувам на работното си място?

Закона ProstSchG предвижда едно разграничаване на местата за работа от тези за пренощуване. Въпреки това изключения са възможни, ако това е по волята на секс работниците. За съжаление обаче закона не предлага конкретни разпоредби, така че решението зависи изцяло от преценката на служителите, които издават  разрешителното за съответното работно място.  В момента изглежда така, сякаш тази забрана не се контролира.

Къде да спя, ако вече не е разрешено да преспивам там където работя?

Закона оставя този въпрос без отговор. В случай, че на твоето работно място пренощуването се забрани, трябва сам/а да се погрижиш за друго място за пренощуване.

Още нямаш отговор на твоя въпрос? Задай го сега. Ще се опитаме да ти отговорим в най-кратък срок.

Сложиха ни точно сега! Ние ще реагира по-бързо е възможно.

Ако сте открили грешка, можете също да ни пишете.

0 + 3 = ?