Позиции

Ние сме за:

 • Декриминализация

 • Социална защита

 • Секс работа като свободна професия

 • Консултиране и обучения

 • Безплатно и анонимно здравно консултиране

 • Добри работни условия

 • Защита от стигматизация

Ние сме против:

 • Задължителната регистрация

 • Отдаването на концесии

 • Задължението за употреба на презерватив

 • Наказанията на клиентите на секс услуги

 • Зоните забранени за секс услуги

 • Задължителните медицински прегледи

 • Специалните данъци

 • Забраната на Flatrate и Gangbang клубовете

Декриминализация

Декриминализацията на секс работата е фундаментално изискване на движението на секс работниците в целия свят. Това означава напълно да се отменят всички закони, които криминализират секс работниците или нарушават техните права. Ние не апелираме за беззаконие, а за предприемането на смислени мерки за закрила на секс работниците от опастности за здравето и сигурността им, свързани с техните работни условия. В други браншове тези мерки са обичайна практика.

Легализиране

За да може секс работата да бъде наистина призната за легитимна форма на работа е нужно цялостното й декриминализиране. Държавното регулиране, основано на принудителни и контролиращи мерки противоречи на целите на легализацията.

Стигма

Стигматизацията на секс работниците ни съпътства ежедневно, независимо дали активно практикуваме секс работа или искаме да се преориентираме в други професии. Поради тази причина настояваме избора на професия/работа да бъде приет като допълнителна точка в съществуващите анти-дискриминативни закони.

Закрилата на нашето лично пространство и анонимност са от основно значение докато стигмата продължава да съществува в обществото.

В случаите на реално възникващи конфликти между секс работници и други работещи или местни жители изискваме ограничаване на секс работата в такъв размер, какъвто се прилага и в друти професии.