Данъци

Най-важните моменти:

В Германия плащането на данъци е задължение за всеки, което важи и за хората, които предлагат секс услуги. За тази цел е нужно да си вземеш данъчен номер от данъчната служба и да подаваш информация за приходите ти под този номер. Данъчната служба ще те информира какъв е размера на данъците, който трябва да платиш. В нашия бранш не ти е нужна регистрация в занаятчийския регистър.

На трудов договор или самостоятелно?

И двете форми на работа са възможни за всички видове секс услуги предлагани в Германия. В практиката почти няма работещи на трудови договори, секс работниците са независими и самоосигуряващи се. По отношение на данъците при самостоятелната работа важат следните неща:

Задължение за документация и счетоводство

Всяко лице, работещо като независимо в Германия е задължено да води запис на всичките си приходи и да може да ги докаже. По същият начин трябва да се записват всички разходи. Тези могат да бъдат приспаднати при плащането на данъци. Разходите свързани с работата се изваждат от приходите. Оставащата сума се облага с данъци. Всеки разход се доказва със съответната квитанция, касов бон или фактура.

Дюселдорфски модел

Дюселдорфският модел означава авансово плащане на данъци чрез една обща сума – въпреки това обаче трябва в края на годината да подадеш нормалната данъчна декларация. В нея ще отразиш сумите, платени авансово според Дюселдорфския модел и те ще ти бъдат приспаднати от данъците. В зависимост от приходите ти за цялата година или ще трябва да доплатиш данъци или ще получиш обратно сума, в случай че авансово си надплатил/а.
Ако работиш според Дюселдорфския модел и даваш авансовите суми на твоя шеф, непременно изискай да ти даде бележка за платените данъци – със сумата, която си платил/а, с дата, име, място и данъчния номер на работното място/фирмата – и я запази добре. Без тази бележка в края на годината няма да ти се признаят авансово платените данъци!

How and where can I register to pay taxes?

От 1 Юли 2017 важи закона за защита на секс работниците (ProstSchG)

Всички лица, започнали да работят в секс услугите след тази дата трябва да се регистрират в една от службите за регистрация. Това са различни служби в различните Бундес провинции. Конкретните адреси са за съжаление още неизвестни на всички места.

Към 1 Януари 2018 всички работещи в секс услугите в Германия трябва да са се регистрирали. Службите за регистрация автоматично подават тази информация на съответната данъчна служба. Така поне постановява закона  (ProstSchG § 34, Разд. 8 ).

В момента обаче много градове и общини, дори цели Бундес провинции не разполагат с техническите средства за сигурно подаване на тези данни между съответните служби. Това поражда забавяне на тези процедури на много места.

Новозапочващи секс работници ще трябва най-вероятно да се регистрират директно в данъчната служба. В този случай принципно трябва да важи старото правило, че при регистрирането не е необходимо да се подава информация за вида работа, т.е. за секс работата. Но за това също няма нито гаранция, нито конкретна яснота от страна на законодателите.

След регистрацията в данъчната служба получаваш автоматично данъчния си номер. Повече информация за задължителното регистриране можеш да получиш тук.

Трябва ли да се регистрирам също и в занаятчийския регистър (Gewerbeamt)?

Секс работниците НЕ трябва да се регистрират в занаятчийския регистър и не им трябва удостоверение за занаят. За да се избегне силната стигматизация е необходимо само регистрацията в данъчната служба и получаването на данъчен номер. Това важи и в случаите, когато от предпазливост секс работниците се регистрират под друга професия. Даже след влизането в сила на новия закон (01.07.2017) не се изисква от секс работниците да се регистрират в занаятчийския регистър.

ProstSchG – Специална част, Разяснение към § 3 (Задължение за регистрация на секс работниците)
„Според основателно преобладаващите схващания самостоятелното упражняване на секс работа не е „професия като всяка друга“   и не е занаят според дефиницията на занаятите, а е вид услуга от личен характер. Дори и отделни общини да приемат записване на секс работници в занаятчийския регистър, от административна гледна точка съществува консенсус, че секс работата не е дейност, която трябва да се регистрира според § 14 Раздел 1 на постановлението за професии и занаяти.

С оглед особеностите на секс работата това е напълно целесъобразно, защото в противен случай основните данни на регистрираните (име, служебен адрес, вид дейност) стават публично достояние съобразно § 14 Раздел 5 Абзац 2 на постановлението за професии и занаяти.

Не те съветваме да се регистрираш като секс работник в занаятчийския регистър. Занаятчийската камара автоматично предава данните на други служби. За данъчната служба важи спазването на данъчната тайна и данните ти се съхраняват само там. Някои данъчни служби могат да препратят данните ти само до търговската камара.

Chamber of Industry and Commerce (IHK) – must I become a member?

All business owners are obligatory members of the IHK. As a self-employed sex worker, you are considered a (small) business owner, so your membership in the IHK is mandatory. In general, you do not need to register there directly. If for some reason you do, the IHK will notify you with a letter. Although the membership fees are very low, the IHK does nothing to benefit sex workers. The BesD is currently working on a proposal for ways that the IHK can do more for sex workers.

Какви данъци трябва да плащам?

Данък общ доход


Съществува един екзистенцминимум, свободен от данъчно облагане,  8.820,00,- Euro приходи за една година (Данни за 2017 – Тук е Link-а към актуалните данни).

Който печели за година по-малко от тази сума не трябва да плаща данък. В останалите случаи „началният“ данък в момента е около 17%, като данъка се покачва „прогресивно“. Колкото по-високи са печалбите, толкова по-висок e и данъка. При годишен доход от 52.000,- €, данъка е около 48%. Точната сума на данъка се изчислява от данъчната служба. За целта трябва да подадеш там информация за твоите приходи. Препоръчваме ти да си наемеш един данъчен консултант, който да свърши това. Който обаче e добре запознат с данъци може и сам да си попълни и подаде данъчната декларация. Още при регистрирането в данъчната служба ще те попитат какви са приходите, които очакваш през първата година.

Нашият съвет: Не посочвай сума по-голяма от минимума  (< 8.800 €, към 06/2017), за да не ти поискат авансово плащане на данък. [/av_textblock] [/av_one_half][av_one_half min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display='' av_uid='av-ehwxch'] [av_heading heading='Данък занаяти' tag='h4' style='blockquote modern-quote' size='' subheading_active='' subheading_size='15' margin='' margin_sync='true' padding='10' color='' custom_font='' av-medium-font-size-title='' av-small-font-size-title='' av-mini-font-size-title='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' av_uid='av-jj5gj9ip' admin_preview_bg=''][/av_heading] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' av_uid='av-jj5gjwa0' admin_preview_bg=''] Внимание: За разлика от данък оборот, данък занаяти се изчислява на базата на печалбата, която по правило е доста по-ниска от оборота. От 24.500,- Euro годишно нагоре се плаща дънък занаяти като самостоятелен търговец. Голяма част от секс работниците обаче не достигат тази сума. В случай, че прекрачиш тази сума данъчната служба те уведомява автоматично. [/av_textblock] [/av_one_half][av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display='' av_uid='av-d5y14x'] [av_heading heading='Данък оборот' tag='h4' style='blockquote modern-quote' size='' subheading_active='' subheading_size='15' margin='' margin_sync='true' padding='10' color='' custom_font='' av-medium-font-size-title='' av-small-font-size-title='' av-mini-font-size-title='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' av_uid='av-jj5gl6a3' admin_preview_bg=''][/av_heading] [av_textblock size='' font_color='' color='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' av_uid='av-jj5gno8o' admin_preview_bg=''] Какво е това? Данък оборот е същото като данък добавена стойност – ДДС. Към момента в Германия той е 19%. Има и един намален данък от 7%, който важи за такси услуги, печатна преса,  книгоиздаване, и хотелиерство. За секс работата е валиден 19% данък. Всяка секс услуга, която предлагам автоматично съдържа тези 19%, които трябва да платя на данъчната служба.  За това е най-добре е да се посъветваш с данъчен консултант. Всеки ли плаща данък оборот? Не, едва при годишен оборот от 17.500,- Euro се плаща данък оборот. Внимание: Оборот не означава автоматично печалба. Кратко пояснение: Оборота са сумите, които получавам на ръка от моите клиенти (Freier). Това не е моята чиста печалба, защото от тези суми аз плащам една част на бордела, студиото, ескорт агенцията и т.н. Освен това имам и други разходи, свързани с работата ми като: служебен мобилен телефон, работно облекло, кондоми, еротични играчки, интернет страница, разходи за такси, обучения и т.н. В края на месеца тези разходи се изваждат от оборота и останалото е чистата печалба. Често се говори за „облагаема печалба“, защото  тази сума се облага с данъци. Какво означава правилото за малки търговци? Всички, които имат годишен оборот по-малък от  17.500,- Euro се считат за „малки търговци“ -  „Kleinunternehmer“. Щом прекрача тази граница трябва от следващата година да плащам данък оборот. През първата година на дейността данъка оборот се разпределя върху цялата година. Това означава, че месечно нямам право на оборот по-висок от 1.458 Euro, за да не плащам данък оборот.  Това важи дори и да започна работа през август, а не през януари. При започване на самостоятелна дейност като малък търговец важи: Ако в първата календарна година оборота не превишава 17.500 Euro и във втората календарна година не е по-висок от 50.000 Euro, тогава не плащаш данък оборот в първите две години. [/av_textblock] [/av_one_full][av_one_full first min_height='' vertical_alignment='' space='' custom_margin='' margin='0px' padding='0px' border='' border_color='' radius='0px' background_color='' src='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation='' mobile_breaking='' mobile_display='' av_uid='av-a4nx1t'] [av_table purpose='tabular' pricing_table_design='avia_pricing_default' pricing_hidden_cells='' caption='' responsive_styling='avia_responsive_table' av_uid='av-8hdsch'] [av_row row_style='avia-heading-row' av_uid='av-6xk6o1'][av_cell col_style='' av_uid='av-5ank2p']Summary:[/av_cell][/av_row] [av_row row_style='' av_uid='av-40rw75'][av_cell col_style='' av_uid='av-26rzsh']Обобщение: 3 важни „граници“ 8.840,-Печалба = това е освободеният от данъци екзистенц-минимум (Към 06/17) 17.500,-Оборот = задължение за плащане на данък оборот 24.500,- Печалба = задължение за плащане на данък занаяти Here is a link to a bookkeping guide for self-employed and small business owners: Buchhaltung für Selbständige und Kleinunternehmer → [/av_cell][/av_row] [/av_table] [/av_one_full]